Питання на чвертьфінал та півфінал

1. Як різке збільшення курсу долара США змінило життя українців?

2. Як забезпечити стабільність національної грошової одиниці – гривні?

3. Економічна криза в Греції: чи є майбутнє в Європейського союзу?

4. Причини та наслідки «очищення» банківської системи України в умовах кризи та економічної нестабільності.

5. Перспективи розвитку 5 і 6 технологічних укладів в Україні.

6. Порівняйте соціальну відповідальність бізнесу в Україні та розвинутих країнах.

7. Охарактеризуйте людський капітал та оцініть перспективи його розвитку в Україні

8. Оцініть переваги та недоліки вітчизняної моделі «дешевої робочої сили».

9. Проблеми розподілу доходів: тенденції та соціально-економічні наслідки.

10. Обґрунтуйте власну модель оподаткування доходів та майна.

11. Які економічні фактори сприятимуть збільшенню середньої тривалості життя українців?

12. Теорія еластичності та її практичне застосування.

13. Ринок туристичних послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

14. Міжнародна трудова міграція: причини, тенденції та наслідки.

15. Конкуренція і монополія: зміна співвідношення в процесі еволюції ринкових відносин.

16. Розвиток сфери послуг як ознака формування постіндустріального суспільства.

17. Інфляція в економіці України та ефективність антиінфляційної політики держави.

18. Структура національної економіки та шляхи її вдосконалення.

19. Продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні: за і проти.

20. Україна, її місце та перспективи в умовах глобалізації світового господарства.

Питання на фінал

21. Чи можливий обвал курсу долара США: передумови та соціально-економічні наслідки?

22. Виробництво сланцевого газу в Україні: шлях до енергетичної незалежності чи екологічної катастрофи?

23. Старіння населення: тенденції та вплив на структуру національної економіки.

24. Кейнсіанська та монетаристська моделі державного регулювання економіки: можливості застосування в сучасних умовах.

25. Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України під впливом світових глобалізацій них процесів.

Опубліковано: «Економіка в школах України» – 2015. – № 12 (133). – С. 12. 


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.