Додаток 2

Вимоги

щодо оформлення матеріалів електронного журналу

«Житомирщина педагогічна»

 

                                              Загальні умови

         Редколегія приймає та розміщує статті авторів у мережі інтернет на окремій сторінці сайту інституту   http://www.zippo.net.ua.  

         Засновник–Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради.

         Поштова адреса редколегії – 10014 м. Житомир, вул.  Михайлівська, 15, Житомирський ОІППО.

Електронна пошта– zippo@ukrpost.ua.

          До журналу приймаються статті українською, російською та англійською мовами. Матеріали, що надсилаються, не повинні бути опублікованими раніше в інших виданнях.

         Обсяг матеріалів, що надсилаються автором до журналу,– до 10 сторінок (українською, російською або англійською мовами). Формат тексту: Мicrosoft Word 7. Формат сторінки: А 4. Поля: 2 см з усіх боків. Кегль – 14, гарнітура: Times New Roman. Текст друкується через 1,0 інтервал, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання за шириною.

         Редколегія визначає обсяг журналу, виходячи з виробничої необхідності, технічних умов та інших можливостей.

         У статті вказується прізвище, ім'я та по батькові автора, науковий ступінь, посада, назва організації або закладу, де працює чи навчається автор, адреса, контактний телефон.

         Разом з електронним варіантом на адресу редакції надсилається паперовий варіант (роздруківка) статті з визначенням дати та підписом автора.

         Науково-методичні статті повинні відповідати вимогам щодо наукових видань. Матеріали статей мають бути актуальними, містити суть проблеми, аналіз науково-методичних досліджень інших авторів, їх результати, відповідні висновки та використані джерела і літературу.

         Редколегія забезпечує ретельний відбір матеріалів, їх аналіз та редагування за участю відповідних спеціалістів інституту. Має право відхилити статтю у разі невідповідності визначеним вимогам або тематиці журналу.

         Редколегія перевіряє статтю на предмет використання та запозичення фрагментів, ідей, результатів роботи інших авторів без посилань.

         Редколегія формує журнал з урахуванням визначеної структури та змісту.

         Лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій розміщує електронну версію журналу на окремій сторінці сайту інституту.


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.